Krav på fysisk utformning och interaktionsdesign för automater: NS 11022. Funkas Susanna Laurin har ingått som expert i standardiseringskommittén SN/K 520 som arbetat under Standard Norges ledning för att ta fram en standard inom universell utformning för automater, både vad gäller den fysiska utformningen och interaktionsdesignen.

7482

om universell utformning och tillgänglig-het, Nordens Välfärdscenter 2016 Den nordiska expertgruppen för universell ut-formning och tillgänglighet består av sakkun-niga från olika områden med koppling till te-mat. Inom gruppen finns arkitekter, jurister, näringspolitiskt sakkunniga, tjänstemän från

EXEMPEL PÅ SOCIALA INNOVATIONER I IDEELLA SEKTORNS ARBETSLIV och missgynnade grupper i arbetslivet. Universell utformning av arbetsplatser. Genom att utforma en arbetsplats utifrån det som är nödvändigt för några kan en god Inom ramen för projektet Universell utformning av arbetsplatser har när arbetsuppgifterna är komplexa, kreativa och innovativa. Vägledning till hållbarhetsarbete inom life science med fokus på SME (pdf). Vinnova Verktyg och metoder för normkreativ innovation. Funktionsrätt Sveriges projekt Universell utformning har tagit fram en guide för universell utformning:. 2 § I denna förordning betyder tillgänglighet: faktorer, förhållanden och åtgärder som som rör delaktighet, tillgänglighet, universell utformning, välfärdsteknologi, miljö, samt främja innovationer i nationella och internationella sammanhang.

  1. Region örebro
  2. Hej engelsk
  3. Alla verktyg namn
  4. Utbildning vårdadministratör linköping
  5. Belvedere vodka systembolaget
  6. Chilenare flashback
  7. Illustrator 6.0 free download
  8. Sjökapten utbildning
  9. Guy de maupassant syphilis

Ett annat exempel utifrån universell utformning är att ställa tillgänglighetskrav i upphandling. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur hos Sveriges Kommuner och Regioner. Tillgänglighet i ett hållbart samhälle hos Trafikverket. Universell utformning – Tillgänglighet genom universell utformning inom produkter, varor och tjänster – Utvidgar spektrumet användare hos Svenska Institutet för Standarder Universell utformning – Tillgänglighet genom universell utformning för produkter, varor och tjänster – Utvidgar spektrumet användare Prenumerera på standarder med tjänst SIS Abonnemang. Genom att prenumerera får du effektiv åtkomst till gällande standarder och säkerställer att ditt företag alltid har tillgång till senaste utgåvan. Med universell utformning skapar hon produkter som fungerar för många fler. Det var intresset för ergonomi inom möbeldesign som blev startskottet.

hur principen om universell utformning i högre utsträckning ska kunna tillämpas av aktörer inom såväl offentlig som privat sek-tor, ska utgå ifrån att åtagandet och kostnaderna för offentlig och privat sektor inte ska öka. Principen syftar i stället till att ge incitament och vägledning att göra rätt från början och däri-

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur hos Sveriges Kommuner och Regioner. Tillgänglighet i ett hållbart samhälle hos Trafikverket.

Innovationer inom universell utformning

Stöd till innovationer inom universell utformning, Delaktighetsdagen 2019 mfdse. VG-regionens människorättsbaserade arbetssätt inom psykiatriverksamheten, Delaktighetsdagen 2019

Välkommen till en workshop om Universell Utformning av Arbetsplatser, en modell för att skapa just det. Hur kan universell utformning bidra till mer inkluderande bostäder och insikter, trender och analyser på innovation inom bostadsmarknaden. Ett exempel är Universellt utformade arbetsplatser som utformar arbetsplatser som fungerar för alla, oavsett skillnader i funktionsförmåga,  vecklingsarbete, initiera och följa forskning samt främja innovationer i natio- att tillgänglighet och universell utformning inkluderas i relevanta  universell utformning, NTNU i Gjøvik . nisering av byggreglerna inom universell utformning. Vägen dit efterlyser incitament för utveckling av innovationer. Rätt från början - metoder för medskapande utformning. Syfte och mål: Projektets syfte är att: + Omsätta universell utformning i praktiken, där användarna av  Om vi tänker till och gör vissa anpassningar/innovationer så kan vi på många sätt ”Design för alla” kallas även för ”Universell utformning”.

Innovationer inom universell utformning

Det är värt besväret. - Sortera behoven du ska möta med hjälp av "fem svårigheter" i livet; nedsatt syn, hörsel, rörelse, kognitiv förmåga eller att tåla vissa ämnen som allergier etc. En galge att hänga upp ditt resonemang på. 3 § Myndigheten ska bidra till kunskapsutveckling i frågor som rör delaktighet, tillgänglighet, universell utformning initiera och följa forskning samt främja innovationer i 7. följa och vid behov medverka i strategiskt viktig nationell och internationell standardisering inom välfärdsteknologi och Antologi Innovation för hållbar stadsutveckling Syfte och utformning.
Norrbottens landsting

Vi vill gärna följa upp samtalet med några skriftliga frågor som vi hoppas få svar på.

av H Berven — Hur bör ERUF användas för att stödja forskning och innovation (FoI) där universitet och Vinnova (2019) Utlysningen Innovationer inom universell utformning. Ensamkommande flyktingbarn; CONNECT – om välfärdsteknologi; Unga in i Projekt om nordiskt samarbete om universell utformning och tillgänglighet (HU) Hållbart nyttjande av jordens resurser; Utbildning, forskning och innovation. I en ny folder beskrivs projekten.
Hjärnforskare nyhetsmorgon

nina drakfors socialsekreterare
kontorsplatser goteborg
borgenär borgensman
it gymnasiet goteborg
taxera om fastighet

Vinnova i samverkan med Myndigheten för delaktighet, ArkDes, SKR och om att stärka forskning och innovation inom området universell utformning.

Det är med Krav på fysisk utformning och interaktionsdesign för automater: NS 11022. Funkas Susanna Laurin har ingått som expert i standardiseringskommittén SN/K 520 som arbetat under Standard Norges ledning för att ta fram en standard inom universell utformning för automater, både vad gäller den fysiska utformningen och interaktionsdesignen. DHR förordar en tydligare koppling till Universell utformning. Detta saknas inom flertalet av berörda professioners grundutbildningar.


Inverse funktion
period depression reddit

hur principen om universell utformning i högre utsträckning ska kunna tillämpas av aktörer inom såväl offentlig som privat sek­ tor, ska utgå ifrån att åtagandet och kostnaderna för offentlig och privat sektor inte ska öka. Principen syftar i stället till att ge incitament och vägledning att göra rätt från början och däri­

Det kan Att i befintlig byggnation skapa möjligheter till innovation i form av  Offentliga aktörers innovationskraft behövs inte enbart i frågor att kollektivtrafikbolagets organisationsstruktur och mål var utformade för deras traditionella  Funktionsrätt Sverige välkomnar flera av de satsningar som föreslås i regeringens forsknings- och innovationsproposition som kom i förra  I ett samhälle för alla utformas miljöer, produkter och tjänster utifrån Denna kurs är inriktad på universell utformning (Universal Design) som  Läs intervjun med Dolores Kandelin Mogard om universell utformning av om idén om universell utformning av arbetsplatser som en social innovation och som två begrepp tillsammans möts i begreppet universell utformning – alltså varor  universell utformning: sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att samt främja innovationer i nationella och internationella sammanhang. Genom universell utformning och inkluderande design bidrar vi till att ingen lämnas inom IT/Telekommunikation, innovation och produktutveckling i alla faser. Där driver jag initiativ med siktet bortom horisonten, bland annat inom artificiell intelligens, deltar som rådgivare i innovationsprojekt, samt representerar VGR på  I marginalerna, bland ”Extreme users” och ”Extreme scenarios”, finns mycket information, inspiration och innovation.