I en enkätundersökning som Pia Tham gjort med 349 socialsekreterare i Stockholms län framkommer det att en tredjedel är mellan 20 och 30 år. Nästan var femte av dessa har arbetat kortare än ett år i yrket och mer än en tredjedel i högst 3 år. Introduktionen till yrket beskrivs som kaotisk.

8016

Vår förförståelse och tidigare forskning visar socialsekreterares Pia Tham. - vilka faktorer som påverkar socialsekreterare att vilja sluta på sin arbetsplats.

Många i yrkesgruppen upplever ohälsa och funderar på att byta yrke. Socialsekreterares arbetsvillkor kännetecknas i skrivande stund av en hög arbetsbelastning, Pia Tham (2007) redogör i sin studie för faktorer som bidrar till att socialsekreterare inom socialtjänstens barnenheter lämnar sina arbetsplatser. I . 15) ) vad.

  1. Battre la couple
  2. Svensk kärnkraft ab flashback
  3. Vipeholmsexperimenten dokumentär
  4. Neuropsykologisk utredning på engelska
  5. Samskolan skolfoto
  6. Sverige kanada 2021 spelschema
  7. Nils mattisson minut
  8. Nakd therese lindgren
  9. Göteborgs konstförening program
  10. Studentbostader skrapan

Slutrapport av det Afa-finansierade forskningsprojektet : Socialsekreterares arbetsvillkor – vad bidrar till arbetstillfredsställelse och stabilitet? (dnr 130012) 1. Sammanfattning av … Villkoren för socialsekreterare har försämrats allvarligt, menar Pia Tham, forskare vid Högskolan i Gävle, som står bakom studien. – Många var ju förtvivlade faktiskt, över hur det såg 349 socialsekreterare som arbetar med barn och unga på 40 olika arbetsplatser i Stockholms län har svarat på 180 frågor om sin arbetssituation. 2002/2003 ställde Pia Tham samma frågor till anställda på samma stadsdelar och kommuner.

Arbetsbelastning och stress bland socialsekreterare. Författad av fil.dr. Pia Tham. Inledning. Den här kunskapsöversikten är ett initiativ av fackförbundet Vision 

Pia Tham arbetar vid Socialhögskolan, eller institutionen för socialt arbete vid Stockholms Universitet som numera är det officiella namnet. Pia Tham och hennes forskarteam har gjort tre enkätundersökningar där socialsekreterare i Stockholms län fått svara på frågor om villkoren i arbetet och hur de mår. Den första undersökningen genomfördes 2003, den andra 2014 och den sista gjordes i år. Pia Tham, docent i socialt arbete vid Högskolan i Gävle.

Pia tham socialsekreterare

Forskaren Pia Tham har studerat arbetsvillkor och välmående hos socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården vid tre tillfällen: 2003, 2014 och 2018. Preliminära resultat visar att situationen förbättrats de senaste åren.

Ersta Sköndal Bräcke högskola, som genomfört fokusgrupperna, ser att det skapats något bättre öppenhet och dialog på enheterna, men att det finns För att studera hur socialsekreterares hälsa kan förbättras har universitetslektorn Pia Tham Bland annat Pia Tham, som forskar kring socialsekreterares arbetssituation, uttalar sig om vår arbetssituation: rimliga arbetsuppgifter och värdera sina socialsekreterare (Tham, 2007). Visions socialchefsrapport visar hur en åtgärd för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterarna inom enheten barn och familj, är att chefer ska få mer tid att bedriva och utveckla sitt ledarskap (Magnusson, 2015, 2016). enlighet med Tham (2007a; 2007b) och Akademikerförbundet SSR:s (2015) studier, fokusera på socialsekreterare inom barnavården som arbetat mellan ett till fem år. Jag kommer även utgå ifrån Akademikerförbundet SSR:s (2015) definition av yngre socialsekreterare och inkludera de som är under 34 år.

Pia tham socialsekreterare

– Vår första sammanställning pekar på att det har blivit en förbättring när det gäller arbetsvillkoren för socialsekreterare som utreder barn och unga i Stockholms län och det är fantastiskt roligt, säger Pia Tham, forskare vid Högskolan i Gävle. – Många var ju förtvivlade faktiskt, över hur det såg ut, säger Pia Tham.
Svenska vard

Nästan var femte av dessa har arbetat kortare än ett år i yrket och mer än en tredjedel i högst 3 år.

Pia Tham This study is the third in a series of studies comparing the development of the working conditions of child welfare social workers in Sweden during the last decade. Correspondence to Mrs Pia Tham, Department of Social Work, Stockholm SE-106 91, Sweden. E-mail: pia.tham@socarb.su.se Summary This article addresses a topic that has not previously been researched in Sweden, i.e. factors associated with the intention of social workers to leave their place of work.
Gymnasiearbete exempel pdf samhällsprogrammet

bra namn på nätverk
empirisk formel glukos
micke hermansson gotd
högskolan kalmar bibliotek
varför var koloniseringen viktig för industrialiseringen
cysta i tredje ventrikeln
65 ars presenter

Därför delar Vision forskaren Pia Thams uppfattning att det behövs en åtgärdsplan för socialtjänsten. I den bör ett nationellt mått för antalet ärenden per socialsekreterare ha en

Den första undersökningen genomfördes 2003, den andra 2014 och den sista gjordes i år. 349 socialsekreterare i 46 arbetsgrupper i ett dussin kommuner i och runt Stockholm har svarat på 160 enkätfrågor om ledarskap, hälsa, stöd med mera.


Elisabeth björk
förlängd sjukskrivning gravid

Upplevelsen av mötet mellan klient och socialsekreterare kan mot bakgrund av Pia Tham (2008) har i sin avhandling Arbetets villkor i den sociala barna-.

Pia Tham, docent i socialt arbete vid Högskolan i Gävle, ser tecken på en bättre arbetssituation för socialsekreterare i sin senaste studie.