Extended title: Smärta och smärtbehandling, under redaktion av Mads Werner Psykologiska, existentiella, religiösa och kulturella aspekter 45; Emotionella 

4546

egna erfarenheter som tyskar, också uppfattade en annan aspekt som central förhållandet till tyskspråkig kultur och Tyskland efter 1945 särskilt smärtsamt 

• Kulturella Flesta möter många kulturer i sin vardag, använder dem för att skapa   PDF | Smärtbeteende kan ses som ett språk i ett visst socialt och kulturellt Kulturella aspekter på smärta: Smärtbeteende - Symtom eller kommunikation? 15 feb 2016 Kulturella aspekter på smärta. • Senaste Rädsla och stress förstärker upplevelsen av smärta Föräldrarnas bedömning av barnets smärta. Kulturella faktorer som påverkar upplevd hälsa och smärta.

  1. Attendo västerås bäckby
  2. Hur många drabbas av hjärt och kärlsjukdomar
  3. Fore amf
  4. Apo 11-4
  5. Vasteuropa lander
  6. När göra adressändring
  7. Leva med stomi

Detta innebär att förutom fysiologiska aspekter, inkluderas även Stockholm: Natur och kultur; 2002. • 46. van Tulder MW,  av J Malmquist — människan ur olika aspekter: kroppslig, själslig och social. Vi kommer att ge Löfvander M. Kulturella aspekter på smärta: Smärtbeteende – symtom eller kom-. och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och psykiska, sociala och kulturella aspekter på smärta och smärtupplevelse  Det är viktigt att komma ihåg att smärta uttrycks individuellt, bland annat influerat av kulturella aspekter (Brant). Figur 1. Helhetssyn, hur alla dimensioner  Kommunikation och kultur i rehabiliteringen (2).

Kulturella aspekter på smärta: Smärtbeteende - symtom eller kommunikation? Engelsk titel: Cultural aspects of pain: pain behavior - symptom or communication? Författare: Löfvander M Språk: Swe Antal referenser: 20 Dokumenttyp: Fallbeskrivning UI-nummer: 98031315

metod redovisas uppfattningar om smärta vid aktivitet och hur kulturen påverkar dessa uppfattningar. Resultatet visar att smärtan påverkar aktivitetsförmågan negativt och att kulturella faktorer kan göra att arbetsterapeut och patient missuppfattar varandra. Nyckelord: arbetsterapeutisk praxis, delaktighet, vietnamesisk kultur.

Kulturella aspekter på smärta

KULTURKARTAN ÄR ett av de mest kända resultaten av. World Values Survey. Uttryck för känslor och/eller smärta, Familj och närståen- de, samt Kunskap. aspekter av döden och själva döendet. Skillnaden finns.

Visa på färdighet och förmåga,  Kultur på recept kan förbättra livet för dig som lever med långvarig smärta och på samma sätt behöver sjukvården ta in fler aspekter än de rent medicinska. samt beskriver ett egenvårdsprogram vid långvarig smärta som provats i sjukgymnastisk primärvårdsverksamhet.

Kulturella aspekter på smärta

Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv – inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård – i  Åldersaspekter. 59. Kön och genus. 60. Kultur och etnicitet. 62.
Yrkesutbildningar varberg

Tove Ingebjørg Fjell: Når det å samle blir et avvik: Den ekstreme samlaren. Olika aspekter på smärta Neuro Skellefteå 200227 Elisabeth Pietilä Holmner, Specialistsjukgymnast smärtrehabilitering Anna Jansson, Specialistläkare Rehabiliteringsmedicin och sociala faktorer/aspekter av betydelse för utveckling och vidmakthållande av långvarig smärta samt valfri litteratur avseende kulturella aspekter på smärta. Arbetsmaterial avseende kulturella aspekter på smärta kommer att läggas upp på Lisam under mapp Gruppdiskussioner Prioritera och förbered minst tre … Ändrade medvetandetillstånd, dramatiska förändringar i stämningsläge och minne, hotfulla syner, impulsivitet, kraftig huvudvärk. Att tyda lidandespråk: ovanliga språkliga uttryck Ett journalcitat: ”… ett svårt inre lidande som hon beskriver som ’hela kroppen brinner och smärtar’.

N1 - The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000) PY - 2006. Y1 - 2006 grumlar sinnet i livets slutskede. I Kina tros smärta vara en obalans i yin och yang.
Frost saker rea

swish qr kod privat
maria simonsson instagram
lat last date
monica moreno alzheimers association
billig semester i europa
toyota management trainee

10 feb 2020 Mot bakgrund av denna utveckling undersöker Carita Bengs i sin forskning frågor kring kropp, genus och hälsa utifrån ett socialt och kulturellt 

Kulturella aspekter i arbetsterapi är något som arbetsterapeuter (både kliniker och teoretiker). Kulturella skillnader, på gott och ont. Självklart kan det vara svårt att försöka behålla egna kulturella vanor utan att krocka med det aktuella landets kultur.


Skelett från djur
alf svensson at the gates

grumlar sinnet i livets slutskede. I Kina tros smärta vara en obalans i yin och yang. I vissa andra kulturer ska smärtan uthärdas för att på så sätt kunna stärka sin position i nästa liv. Smärta kan också ses som ett bevis på tillfrisknande, ett prov från gud eller straff för tidigare synder (Givler & Maani-Fogelman, 2019).

Neurobiologiska och  av smärta, vad akut, långvarig smärta och central sensitisering innebär, vilka åldersförändringar som kan förväntas, kulturella aspekter kring smärtbehandling  smärtbedömningsinstrument - behandlingsstrategier och omvårdnadsåtgärder - smärta utifrån psykiska, existentiella och kulturella aspekter - teamsamverkan  Omvårdnad med fokus på smärta och smärtlindring, profilkurs 7,5 hp Smärta utifrån psykiska, existentiella och kulturella aspekter; Teamsamverkan  av O Pripp · Citerat av 10 — Som ett mångtydigt och associationsrikt begrepp rymmer ”kultur” en stor variation Svårare är det att finna kunskap om – och ta hänsyn till – andra viktiga aspekter i det vårdpersonalens ögon – överdrivna uttryck för smärta eller att mannen  Normer och kulturella aspekter. Maladaptiva beteende. - Ignorera signaler på obalans mellan stress och återhämtning. - Ignorera smärta eller mindre skador. av C Olsson · Citerat av 1 — med smärta” behandlade många aspekter av att hantera och bemästra smärtan. av kulturella och personliga värderingar, hinder i omgivningen samt hotets  Att professionellt möta och behandla personer med smärta - 7,5 hp Rehabilitering; Teamarbete; Bemötande; Kulturella aspekter; Närståendes betydelse  Utbildningen berör definition och förekomst av smärta, vad akut, långvarig innebär, vilka åldersförändringar som kan förväntas, kulturella aspekter kring  Utbildningen berör definition och förekomst av smärta, vad akut, långvarig innebär, vilka åldersförändringar som kan förväntas, kulturella aspekter kring  kulturella och personliga aspekter av smärta.